Biuro tłumaczeń specjalistycznych
Biuro tłumaczeń specjalistycznych

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas odwiedzin strony internetowej jest Proverba Maciej Andrzejczak z siedzibą w Skórzewie (60 – 185), ul. Wrzosowa 30, nr NIP: 618-102-89-55, nr REGON: 634385408.

Pani/Pana dane będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w dalszej części „Rozporządzeniem” lub RODO).

W razie wyrażenia zainteresowania współpracą z nami i wysłania nam formularza, udostępnionego na naszej stronie internetowej będziemy przetwarzali zawarte w nim dane osobowe, tj.: dane identyfikacyjne, kontaktowe, kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje, referencje zawodowe, informacje na temat narzędzi pracy w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych i umiejętności pod kątem ewentualnego nawiązania współpracy.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu,
 • Prawnie uzasadniony nasz interes – w zakresie innych danych osobowych jakie pozyskamy w trakcie procesu rekrutacyjnego, np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (nasz interes polega na sprawdzeniu Pana/Pani kwalifikacji i uzdolnień w celu wyboru najlepszych z naszej perspektywy osób współpracujących.

W przypadku wyrażenia zainteresowania naszymi usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, skype lub telefoniczne, będziemy przetwarzać przekazane nam Pana/Pani dane osobowe, tj.: dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, jak również treść zapytania. Przetwarzanie tych Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do realizacji Pana/Pani żądania w zakresie ewentualnej współpracy, przed zawarciem umowy.

Wszelkie inne dane osobowe, przekazywane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, skype lub telefonicznie przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały nam udostępnione i przez czas niezbędny do realizacji tego celu.

Państwa dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu niniejszej strony internetowej, tj. H88 S.A., ul. F. Roosvelta 22,60-829 Poznań, świadczących na naszą rzecz usługi hostingu, obsługi poczty elektronicznej oraz analizy ruchu na stronie. Dostawcy tych usług mają swoje siedziby na terenie Polski i są zobligowani do stosowania przepisów Rozporządzenia.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych:

 • Prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
 • Prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
 • W przypadkach określonych przepisami prawa – prawo do żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
 • W przypadkach określonych przepisami prawa – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 • W przypadkach określonych przepisami prawa – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 • W przypadkach określonych przepisami prawa – prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,
 • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – prawo to może Pan/Pani zrealizować w stosunku do tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji swoich praw wskazanych w akapicie poprzedzającym może się Pan/Pani skontaktować z nami telefonicznie pod numerem lub za pośrednictwem poczty e-mail: 502471225.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, który kontroluje zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Twoje korzyści:

 • Tekst w jakości użytkownika native
 • Szybka i miła obsługa
 • Rzetelność i poufność

Twoje korzyści:

 • Uczciwa kalkulacja ceny
 • Rabaty
 • Ponad 50 par językowych

Twoje korzyści:

 • Tłumaczenia przysięgłe
 • 15 lat doświadczenia
 • 40 tys. oddanych projektów
 
numery telefonów

stacjonarny/komórkowy


+48 (61) 893-22-99
 

+48 502-471-225 


adres  skype:  proverba